Kilka informacji o RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych.


Czym są dane osobowe ?

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z wielu serwisów internetowych takimi danymi są np. adres e-mail, Imię, Nazwisko, adres korespondencyjny itp. Dane osobowe mogą być zapisywane np. w popularnych „ciasteczkach” czyli plikach cookies lub w innych przypakach jako odrębne pliki w celu ich dalszego przetwarzania co czyni je zbiorem danych !

Bezpieczeństwo danych osobowych

To jest w praktyce najistotniejsza rzecz, którą wprowadza RODO.
Jeśli zbierasz dane użytkowników, ich adresy e-mail, numery telefonów czy inne, to musisz zadbać o ich bezpieczeństwo. Co to oznacza? Tu musisz się wykazać kreatywnością. Dlatego RODO jest tak ciekawym zbiorem przepisów. Od 25 maja 2018 roku nie będzie jednoznacznych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa przechowywania danych osobowych. Dane mają być bezpieczne. A jak Ty zapewnisz ich bezpieczeństwo, to już leży w Twojej gestii. RODO znosi obowiązek rejestracji posiadania baz danych osobowych w GIODO czyli w urzędzie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.


Najważniejsze jest to, że zapewnisz bezpieczeństwo bazy danych osobowych użytkowników. Na podstawie tego, co zrobisz, tworzysz dokument, który staje się istotnym elementem w papierach Twojej firmy. Opierając się na „dobrej praktyce” chcielibyśmy poinformować iż firma Systemy Medialne i zabezpieczenia ALARM-SAT Robert Demków nie zbiera poprzez stronę internetową żadnych danych poza anonimowymi statystykami dostarczanymi poprzez Google Analityc.


Z poważaniem,
Robert Demków ALARM-SAT

Systemy Medialne i Zabezpieczenia ALARM-SAT Robert Demków
ul. Ks. Siemaszki 27/15
31-207 Kraków
mobile: 519-193-093
e-mail: biuro(małpa)alarm-sat.pl